Day

May 7, 2021
Od davne 1991. godine, kada je Tim Berners-Lee osnovao World Wide Web (WWW), prošle su čak tri decenije. Najveći događaj, koji je uzdrmao temelje marketinga i naterao prodavce da promene način korišćenja i shvatanja marketing strategija, je prihvatanje Interneta od strane masovnog stanovništva i njegovo uvođenje u ljudsku svakodnevicu. Sa porastom broja Internet korisnika menjao...
Opširnije