Prethodni Upravni Odbori

Upravni odbor 2022/2023

Vukašin Damjanović

Predsednik organizacije

Miloš Rogošić

Predsednik za
odnose s javnošću

Emilija Živković

Predsednik za
korporativne i akademske odnose

Aleksa Arsić

Predsednik za
informacione tehnologije i dizajn

Nemanja Vuković

Predsednik za
logistiku

Marija Gaica

Predsednik za
međuljudske odnose

Upravni odbor 2021/2022

Hrastislav Karanović

Predsednik organizacije

Vukašin Damjanović

Predsednik za
odnose s javnošću

Jelena Đuričić

Predsednik za
korporativne i akademske odnose

Marija Orlić

Predsednik za
informacione tehnologije i dizajn

Aleksandar Vulićević

Predsednik za
logistiku

Anja Ristić

Predsednik za
međuljudske odnose

Upravni odbor 2020/2021

Uroš Drobnjak

Predsednik organizacije

Anđela Janković

Predsednik za
odnose sa javnošću

Hrastislav Karanović

Predsednik za
korporativne odnose

Nikola Vlatković

Predsednik za
informacione tehnologije

Nikola Petrović

Predsednik za
logistiku

Vuk Verović

Predsednik za
međuljudske odnose

Upravni odbor 2019/2020

Jovan Mirčevski

Predsednik organizacije

Sofija Butulija

Predsednik za
odnose sa javnošću

Uroš Drobnjak

Predsednik za
korporativne odnose

Nemanja Pavlović

Predsednik za
informacione tehnologije

Danica Trajić

Predsednik za
logistiku

Mihailo Marković

Predsednik za
međuljudske odnose

Upravni odbor 2018/2019

Lola Ponorac

Predsednik organizacije

Lola Maričić

Predsednik za
odnose sa javnošću

Emilija Manojlović

Predsednik za
korporativne odnose

Dejan Milovanović

Predsednik za
informacione tehnologije

Jovan Mirčevski

Predsednik za
logistiku

Kristina Cvetković

Predsednik za
međuljudske odnose

Upravni odbor 2017/2018

Stefan Radibratović

Predsednik organizacije

Tijana
Janković

Predsednik za
odnose sa javnošću
(do februara 2018.)

Nikola
Ćirković

Predsednik za
odnose sa javnošću
(od februara 2018.)

Dimitrije Milačić

Predsednik za
korporativne odnose

Tamara Raković

Predsednik za
informacione tehnologije

Đorđe
Lazić

Predsednik za
logistiku

Lola Ponorac

Predsednik za
međuljudske odnose

Aleksandar Dašić

Predsednik za
finansije

Upravni odbor 2016/2017

Aleksandar Obradović

Predsednik organizacije

Tijana Stamenković

Predsednik za
odnose sa javnošću

Isidora Zubić

Predsednik za
korporativne odnose

Aleksandar Drobnjak

Predsednik za
finansije

Dušan Tašin

Predsednik za
informacione tehnologije

Stefan Radibratović

Predsednik za
logistiku

Svetlana Jovanović

Predsednik za
međuljudske odnose