O YARD SALE-U

Yard Sale za cilj ima da svim učesnicima projekta približi osnovne koncepte prodaje, “pitch-a”, marketinga i biznisa. Tema koja se obrađuje na projektu se menja svake godine i podrazumeva neke od aktuelnih oblasti iz privrede poput turizma, digitalnog poslovanja i mnogih drugih. Projekat je edukativnog i takmičarskog karaktera. Namenjen je svim studentima koji žele da usavrše svoje veštine, steknu novo iskustvo i napreduju u poslovnom svetu. Takmičari imaju priliku da slušaju predavanja i radionice stručnjaka iz domaćih i inostranih liderskih kompanija u tim oblastima, kao i da rade u timu na rešavanju zadate studije slučaja. Najuspešnijim timovima slede vredne nagrade.

Yard Sale kroz godine

Yard Sale 2021

Yard Sale 2022