O YARD SALE-U

Yard Sale za cilj ima da svim učesnicima projekta približi osnovne koncepte prodaje, “pitch-a”, marketinga i biznisa. Tema koja se obrađuje na projektu se menja svake godine i podrazumeva neke od aktuelnih tema iz privrede poput turizma, digitalnog poslovanja i mnogih drugih. Projekat je edukativnog karaktera i namenjen je svima koji žele da se usavrše i napreduju u poslovnom svetu. Učesnici projekta su imali priliku da slušaju predavanja koja su držali stručnjaci iz domaćih i inostranih kompanija lidera u tim oblastima.  Projekat se realizuje u saradnji sa mnogim partnerima, kao i sa strateškim partnerom projekta studentskom organizacijom Case Study Club.