Izvršni odbor

Hrastislav Karanović

Predsednik organizacije

Jelena Đuričić

Predsednik za
korporativne i akademske odnose

Vukašin Damjanović

Predsednik za
odnose s javnošću

Marija Orlić

Predsednik za
informacione tehnologije i dizajn

Aleksandar Vulićević

Predsednik za
logistiku

Anja Ristić

Predsednik za
međuljudske odnose

Nadzorni odbor

Uroš Drobnjak

Anđela Janković

Nikola Vlatković

Nikola Petrović

Vuk Verović