Mesto održavanja: Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, Beograd

Vreme održavanja: Tokom cele školske 2016/17 godine

Organizator: Unija studenata FON-a

Pametna čitaonica je projekat koji za cilj ima da pomoću savremene IoT (Internet of Things) tehnologije od postojeće infrastrukture čitaonice napravi pametnu – čitaonicu u kojoj će se u svakom momentu znati koje mesto je slobodno, a koje zauzeto.

Prepoznajući problem manjka mesta u čitaonici i potrebe studenata da pomoću skripti i knjiga čuvaju mesto svojim kolegama, koji ponekad i satima ne dolaze u čitaonicu, došli smo na ideju kako da taj problem rešimo.

Naime, ideja je da pomoću hardverskog rešenja u vidu senzora i IoT uređaja koji će biti raspoređeni po čitaonici, i softvera koji će pomoću signala koje od uređaja prima, moći da studentima svakog trenutka putem web aplikacije prikaže slobodna i zauzeta mesta. Poenta je u načinu na koji uređaji prepoznaju mesto kao zauzeto, te nije moguće zauzeti ga ukoliko student fizički ne sedi na tom mestu i uči, čime se omogućuje efikasno korišćenje ograničenih i ne toliko velikih kapaciteta čitaonice.

 

© Copyright 2017 Unija Studenata FONa