Mesto održavanja: Fakultet organizacionih nauka, amfiteatar B103

Vreme održavanja: 4. mart 2017, 20h

Organizator: Unija studenata FON-a i PabKVIZ

 

Projekat FON QUIZ namenjen je studentima Fakulteta organizacionih nauka radi provere njihove opšte informisanosti, sticanja i obnavljanja znanja stečenog na fakultetu i negovanja timskog duha.

Održaće se u subotu, 4. marta na Fakultetu organizacionih nauka u saradnji sa PabKVIZ-om, profesionalnom agencijom za organizaciju kvizova i tim bildinga u beogradskim pabovima, koju su osnovali bivši studenti našeg fakulteta, i koji će ujedno i voditi ovaj događaj.

PabKVIZ predstavlja seriju interaktivnih kviz događaja koji se sastoje u timskom nadmetanju učesnika. Njihova glavna karakteristika jeste podsticanje ljudi na druženje, a ujedno i proveru znanja iz oblasti opšte kulture. Ideja je zasnovana na britansko-irskom konceptu popularne društveno-zabavne aktivnosti (Pub Quiz, Trivia night, Bar Quiz…) koji se sa velikim uspehom organizuje u brojnim pabovima u UK i SAD, kao i mnogim državama Evrope. U poslednjih par godina veliku popularnost dobija i u zemljama regiona, dok je PabKVIZ samo u 2016. godini održao tačno 180 kvizova na kojima je zvanično učestvovalo preko 11700 takmičara.

FON QUIZ je osmišljen i koncipiran po ugledu na PabKVIZ. Kviz se sastoji od 40 pitanja od kojih su 20 uobičajena pitanja iz opšte kulture, a ostalih 20, pitanja koja pokrivaju predmete sa svakog smera faklulteta (menadžment, operacioni menadžment, menadžment kvaliteta i standardizacija i informacioni sistemi i tehnologije), aktuelne teme iz prakse, ali naravno i pitanja vezana za poznate legende FON-a i ništa manje poznate anegdote. Na projektoru se prikazuju pitanja, a timovi (od po četiri studenta) dobijaju papir na kom popunjavaju odgovore. Pobednički timovi dobijaju nagrade od sponzora i partnera.

 

© Copyright 2018 Unija Studenata FONa