Unija studenata FON-a osnovana je u januaru 2016. godine s ciljem da poboljša informisanost, pruži pomoć i poboljša kvalitet studiranja studenata Fakulteta organizacionih nauka. Kroz projekte koje organizuje, Unija podstiče kolegijalnost, timski rad i duh, kao i zajedništvo među studentima i studentskim organizacijama. Osim toga, Unija ohrabruje studente da budu humani i šire društveno odgovornu svest.

Osnivači Unije studenata FON-a su Moma Kovačević, Aleksandar Drobnjak, Marko Prodanović, Aleksandar Obradović, Luka Mihajlović, Stefan Radibratović, Nikola Tomić i Damjan Rovinac, a njen aktuelni predsednik je Aleksandar Obradović.

Zašto Unija?

  • Zato što su naši ciljevi zajednički.
  • Zato što realizujemo inovativne projekte.
  • Zato što podižemo svest o društvenoj odgovornosti.
  • Zato što znanje stečeno na fakultetu koristimo na praktičnom radu.
.
Godina osnivanja
Broj sektora
Broj članova
Broj projekata

MISIJA

Unija studenata FON-a predstavlja organizaciju osnovanu sa misijom da poboljša uslove studiranja, kao i da adekvatno zastupa prava studenata Fakulteta organizacionih nauka.

Nastoji da svoju misiju ispuni kroz dva osnovna cilja, a to su aktivno i konstantno rešavanje studentskih pitanja kao i pružanje mogućnosti usavršavanja kroz različite vannastavne aktivnosti i projekte koji za cilj imaju da edukuju, informišu i inspirišu studente, a sve to s akcentom na timski rad i međusobnu podršku.

© Copyright 2017 Unija Studenata FONa