Unija studenata FON-a osnovana je u januaru 2016. godine s ciljem da poboljša informisanost, pruži pomoć i poboljša kvalitet studiranja studenata Fakulteta organizacionih nauka. Kroz projekte koje organizuje, Unija podstiče kolegijalnost, timski rad i duh, kao i zajedništvo među studentima i studentskim organizacijama. Osim toga, Unija ohrabruje studente da budu humani i šire društveno odgovornu svest.

Projekti koje je Unija studenata FON-a organizovala tokom školske 2017/18 su: FON QUIZ, Gaming Fair, Humanitarni sportski turnir, Humanitarno Stand up veče i Yard sale. S druge strane, Unija se trudi da pomogne studentima organizovanjem priprema za kolokvijume i programom mentorstva za studente prve godine. Unija studenata FON-a takođe čini većinu Studentskog parlamenta Fakulteta organizacionih nauka.

MISIJA

Nastoji da svoju misiju ispuni kroz dva osnovna cilja, a to su aktivno i konstantno rešavanje studentskih pitanja kao i pružanje mogućnosti usavršavanja kroz različite vannastavne aktivnosti i projekte koji za cilj imaju da edukuju, informišu i inspirišu studente, a sve to s akcentom na timski rad i međusobnu podršku.

ZAŠTO UNIJA?

  • Zato što su naši ciljevi zajednički.
  • Zato što realizujemo inovativne projekte.
  • Zato što podižemo svest o društvenoj odgovornosti.
  • Zato što znanje stečeno na fakultetu koristimo na praktičnom radu.
.
Godina osnivanja
Broj timova
Broj članova
Broj projekata

STRUKTURA UNIJE

Uniju studenata FON-a čine predsednik organizacije, sa predsednicima timova i članovi organizacije koji se prilikom prijave za članstvo opredeljuju za jedan od pet timova:

HR (Human Resources) – Tim za međuljudske odnose se bavi ljudima u organizaciji individualno i timski, kako bi pojedinačno i kolektivno ostvarili pun potencijal i doprineli ostvarivanju ciljeva. Tim za ljudske resurse vodi računa o svakom članu organizacije, njegovim rezultatima i sposobnostima, ali se bavi i regrutacijom novih članova i selekcijom prilikom odabira delegata na projektima.

PR (Public Relations) – Tim za odnose sa javnošću i marketing se bavi istraživanjem i primenom najboljeg načina da se približi i stvori lepa slika o organizaciji i njenim projektima kako bi se postigli željeni rezultati. PR tim ima zadatak da komunicira sa spoljnim činiocima, medijima i putem društvenih mreža, sajta i fizičke promocije približi aktivnosti i projekte drugima.

CR (Corporate Relations) – Tim za korporativne odnose komunicira sa spoljnim činiocima i kompanijama kako bi obezbedio finansijska i naturalna sponzorstva i pribavio partnere ili delegate na projektima ili uopšte za organizaciju. Osoba zadužena za finansije iz ovog tima vodi računa o finansijama i budžetu kojim organizacija raspolaže i dobija od fakulteta ili od finansijskih sponzora. S obzirom da je Unija neprofitna organizacija, i sav novac je fiktivan, zadužena osoba ima veliki zadatak da na najefikasniji način rasporedi sav novac na materijale koji su potrebni za rad organizacije i projekte.

IT (Information Technologies) – Tim za informacione tehnologije se bavi izradom veb sajta Unije studenata FON-a i njegovim održavanjem. Takođe, aktivno radi na održavanju sajta Studentskog parlamenta. Glavne obaveze na projektima se sastoje iz izrade promo materijala i grafika potrebnih za uspešnu realizaciju projekta.

Logistika (EVENT team) – Tim za logistiku se bavi planiranjem i organizovanjem svih aktivnosti u organizaciji i na projektima, pribavljanjem i raspoređivanjem materijala.

Aktuelni predsednik organizacije je Lola Ponorac, dok su predsednici timova: Kristina Cvetković (HR), Lola Maričić (PR), Emilija Manojlović (CR), Dejan Milovanović (IT) i Jovan Mirčevski (EVENT).

© Copyright 2018 Unija Studenata FONa