Izvršni odbor

Uroš Drobnjak

Predsednik organizacije

Hrastislav Karanović

Predsednik za
korporativne odnose

Anđela Janković

Predsednik za
odnose sa javnošću

Nikola Vlatković

Predsednik za
informacione tehnologije

Nikola Petrović

Predsednik za
logistiku

Vuk Verović

Predsednik za
međuljudske odnose

Nadzorni odbor

Jovan Mirčevski

Sofija Butulija

Nemanja Pavlović

Danica Trajić

Mihailo Marković