Izvršni odbor

Hrastislav Karanović

Predsednik organizacije

Jelena Đuričić

Predsednik za
korporativne odnose

Vukašin Damjanović

Predsednik za
odnose sa javnošću

Marija Orlić

Predsednik za
informacione tehnologije

Aleksandar Vulićević

Predsednik za
logistiku

Anja Ristić

Predsednik za
međuljudske odnose

Nadzorni odbor

Uroš Drobnjak

Anđela Janković

Nikola Vlatković

Nikola Petrović

Vuk Verović