Izvršni odbor

Jovan Mirčevski

Predsednik organizacije

Sofija Butulija

Predsednik za
odnose sa javnošću

Uroš Drobnjak

Predsednik za
korporativne odnose

Nemanja Pavlović

Predsednik za
informacione tehnologije

Danica Trajić

Predsednik za
logistiku

Mihailo Marković

Predsednik za
međuljudske odnose

Nadzorni odbor

Lola Ponorac

Dejan Milovanović

Lola Maričić

Emilija Manojlović

Kristina Cvetković