Postani član Unije studenata FON-a!
  • 2528
  • 0

Postani član Unije studenata FON-a!

Unija studenata FON-a i ovog oktobra objavljuje konkurs za prijem novih članova, koji će biti deo organizacionog tima školske 2018/2019 godine.

Prijave su otvorene od 19. do 29. oktobra, a možete da se prijavite za neki od sledećih 5 podtimova:

1. CR (Corporate Relations)
Tim koji:
– kreira strategiju prikupljanja sredstava za realizaciju projekata
– komunicira sa državnim institucijama i kompanijama, kako bi obezbedio finansijska i naturalna sponzorstva
– kreira sponzorske ponude

2. PR (Public Relations)
Tim koji:
– kreira marketing strategiju projekata i čitave organizacije
– piše saopštenja i pozive za medije i komunicira sa medijima
– aktivno održava i ažurira profile projekata i organizacije na društvenim mrežama (Facebook, Instagram)
– osmišljava promotivni materijal u saradnji sa IT timom

3. Tim za logistiku (Event)
Tim koji:
– planira i realizuje sve aktivnosti na projektima
– obezbeđuje prostore za projekte, promocije, radionice i sastanke
– pribavlja i raspoređuje materjale

4. HR (Human Relations)
Tim koji:
– vodi računa o ljudima u organizaciji, individualno i timski, njihovim rezultatima i sposobnostima
– vrši regrutaciju novih članova i selekciju delegata na projektima
– organizuje teambuilding-e

5. IT (Information Technologies)
Tim koji:
– ažurira i razvija sajt organizacije
– pruža tehničku podršku na svim događajima
– kreira vizuelni identitet organizacije i projekata
– sarađuje sa PR timom u izradi promotivnih materijala

Prijavi se OVDE

© Copyright 2018 Unija Studenata FONa